Dom Pogrzebowy Hades

Jeżeli zgon nastąpi w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

– Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

– Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

– Przewiezienie osoby zmarłej następuje do chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

– Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni wcześniej.

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku w pełni wystarcza, by zorganizować standardową i kompleksową uroczystość pogrzebową, a rozliczenie następuje bezpośrednio u nas w zakładach.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

– Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do zakładu pogrzebowego. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym:

– W przypadku zgonu osoby w miejscu publicznym w pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

– Następnie należy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy sporządzą odpowiednią dokumentację i załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Dom pogrzebowy “HADES” posiada własną kaplice i chłodnie

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

– karta zgonu wystawiona przez lekarza
– dowód osobisty osoby zmarłego
– paszport osoby zmarłej o ile taki posiada

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

– akt zgonu

– legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS)

– faktura za trumnę (wystawiana przez zakład pogrzebowy

– NIP osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki

Jesteśmy firmą rodzinną, oferującą kompleksowe usługi pogrzebowe od 1970r.

Materiały do pobrania

 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego krus  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego MSW  Zus - Zaświadczenie od księdza